डम्बर बहादुर खड्का
इलाम-२/प्रतिनिधिसभा सदस्य

नेपाली काँग्रेस
२९९०६मत

अन्य उम्मेदवारहरु